bg-boxed-1
Trink Kira Sigortası
bg-boxed-2

ÖDENMEYEN KİRALAR

Trink Kira; sebebi ne olursa olsun
ödenmeyen kiraları aylık maksimum
10.000 TL' ye kadar teminat altına almaktadır.

Detaylı Bilgi

bg-boxed-3

ÖDENMEYEN AİDATLAR
YÖNETİM GİDERLERİ

Trink Kira; sebebi ne olursa olsun
kiracı tarafından ödenmeyen aidat ve/veya
yönetim giderlerini poliçede yazılı teminat
limitleri dahilinde teminat altına almaktadır.

Detaylı Bilgi

bg-boxed-2

ÖDENMEYEN FATURALAR
SU-ELEKTRİK-DOĞALGAZ

Mal sahibi, kiralayana ilgili kurumlardan yöneltilen
fatura giderlerine karşı, Trink Kira tarafından
poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına
alınmaktadır.

Detaylı Bilgi

bg-boxed-3

ÖDENMEYEN KİRALAR İÇİN
HUKUKİ MASRAFLAR

Trink Kira alınamayan kiraların,
poliçedeki teminatların tahsili ve kiracının
tahliyesi için gereken tüm hukuk masrafını
poliçede yazılı limitler dahilinde
teminat altına almaktadır.

Detaylı Bilgi

bg-boxed-3

TRİNK KİRA SİGORTASI TEMİNATLARI